Славчо Георгиев Шалев

Роден на 15.06.1965 в гр. Петрич. Висше образование – икономика и управление на индустрията в УНСС (София). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност, член на постоянната комисия по финанси и бюджет.