Стефан Ботев Христов

Роден на 14.02.1968 в гр. Харманли. Средно образование – вдигане на тежести в Средно спортно училище. Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.