Нели Кирилова Манова

Родена на 17.03.1959 в гр. София. Висше образование – електроснабдяване и електрообзавеждане в Техническия университет (София). Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, и член на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби.