Радослав Милев Кацаров

Роден на 26.07.1962 в гр. София. Висше образование – международни икономически отношения в УНСС (София). Първи мандат общински съветник. Председател на групата. Заместник-председател на постоянната комисия по финанси и бюджет, член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.