Владимир Янакиев Кисьов

Роден на 30.09.1947 в гр. София. Висше образование (инженер) – Висш машинно-електротехнически институт (София). Първи мандат общински съветник.

Приемно време
Всяка I-ва и III-та сряда от месеца, от 14:00 часа на ул. "11-ти август" № 4, ет.1, тел.:937 75 82; 987 35 19