Стоян Маринов Чакъров

Роден на 01.10.1941 в гр. София. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Председател на политическата група. Председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, член на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество.