Петко Горанов Горанов

Роден на 24.12.1964 в гр. Ботевград. Висше образование – политология в СУ “Св. Климент Охридски”. Втори мандат общински съветник. Заместник-председател постоянната комисия по граждански права, молби и жалби, член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Приемно време
Всеки I-ви и III-ти вторник от месеца, 17:00-18:00 часа в район "Студенски".