Радослав Тошев Тошев

Роден на 30.01.1968 г. в гр. София. Висше образование – фирмено планиране в УНСС (София). Председател на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението. Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки първи и трети понеделник от 13.00 до 15.00 часа в сградата на р-н Лозенец.