Светлин Василев Лисичков

Роден на 18.06.1966 в гр. Плевен. Висше образование – икономика в УНСС (София). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба и на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.