Стефан Асенов Асенов

Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, и на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост. Приемно време: Всяка втора и четвърта сряда от месеца от 10:00 до 12:00 в район Илинден