Кирил Любомиров Топалов

Роден на 21.05.1943 в гр. София. Висше образование – българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество, Заместник-председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания.

Приемно време
Всяка сряда, 15:30-16:30 часа в район “Витоша”.