Тошко Дойчев Добрев

Роден на 19.11.1957 в гр. София. Висше образование – Висш институт по архитектура и строителство (София). Трети мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика, и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.