Орлин Киров Димов

Роден на 02.10.1952 год. Висше образование – История – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново Първи мандат общински съветник.

Приемно време
Район "Сердика"