Божидар Димитров Стоянов

Роден на 03.12.1945 в гр. Созопол. Висше образование (професор) – история в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания.