нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
ръководство
общински съветници
предишни мандати
дирекция "Секретариат на Столичния общински съвет"
версия за печат

Станислава Стоянова - директор, тел. 029377-401

 

Бистра Тодорова - главен експерт, тел. 029377-572

Емилия Стамболова - главен експерт, тел. 029377-384

Росица Григорова - главен експерт, тел. 029377-321

Емилия Даскалова - главен експерт, тел. 029377-338

Магдалина  Атанасова - главен експерт, тел. 029377-402

Галина Георгиева - главен експерт, тел. 029377-568

Семра Мехмед - старши юрисконсулт, тел. 029377-599

Борис Гарчев - юрисконсулт, тел. 029377-599

Теодора Деспотова-Кямилова - старши експерт, тел. 029377-591

Иванка Гергинова - старши експерт, тел.029377-384

Йова Граматикова - старши експерт, тел. 029377-361

Димана Пунчева - старши експерт, тел. 029377-572

Костанца Иванова - старши експерт, тел. 029377-245

Виолета Захариева - младши експерт, тел. 029377-338

Аделина Райкова -
главен специалист, тел. 029377-361

Росица Бошнакова - главен специалист, тел. 029377-591

Юлия Пашалийска - главен специалист, тел. 029377-384

Евелина Петрова - старши специалист, тел. 029377-528

Теменужка Радева - старши специалист, тел. 029377-402

нагоре