нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 06.01.2011 Доклад и проект за решение от Стефан Иванов и Борислав Бориславов - общински съветници от СДС, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

ДОКЛАД
от
СТЕФАН ИВАНОВ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ СДС в СОС

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В няколко последователни питания (№ 9300-88/ 28.02.2006 г. от Стефан Иванов, № 9301-370/20.07.2007 г. от Борислав Бориславов) и решения на Столичния общински съвет (№ 364/ 26.04.2007 г. с вносители Стефан Иванов и Борислав Бориславов и № 502/31.05.2007 г.) ние ясно изразихме волята си ул. „Граф Игнатиев" по цялото й продължение от бул.

„Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" да бъде изцяло затворена за каквито и да било ППС, освен трамваи. Това наше предложение и решенията на СОС след наши доклади се подкрепят от над 90% от гражданите на съответните райони, в т.ч. и живущите на самата улица и на съседните такива.

Въпреки всичко обаче, и до ден днешен, на практика Столична община не се справя с този абсолютно елементарен от управленска точка въпрос. Остава впечатлението, че същите тарикати, на които отнехме с нашето решение пропуските за свободно придвижване из зоната, отново могат да пътуват безнаказано откъдето си поискат и когато си поискат и правилата не важат за тях.

В едно от писмата на МВР, чиито служители са едни от основните нарушители на закона и наредбата (което прави наглостта безкрайна, защото това правят и служебните автомобили на висши служители на Министерството, за което имаме снимков материал, предоставен ни от живущи в съседство), се казва, че „Становището ни относно въвеждането на забрана за движение на МПС е положително, но трябва да бъде променено времето за обслужване на обектите по улицата, като отпадне разрешеният интервал от 15.00 до 16.00 ч. и в Табела „Т 10" остане текста: „не важи за живущи и обслужване на обекти от 23.00 ч. до 07.00 ч."

Въпреки, че този текст от страна на МВР, както и очевидното нежелание на Столична община да изпълни цитираните по-горе решения на СОС, се явяват опит за демонстративно неспазване на Закона и наредбите на Столична община, ние предлагаме на Вашето внимание, колеги общински съветници, да приемем и това предложение. Това е единственият начин да стане ясно дали точно този текст е истинската причина за непромененото положение на нещата, или пък е просто предтекст за неспазване на очевидната воля на СОС и гражданите на София. Напомняме, че при няколко пътно-транспортни произшествия са ранявани (в т.ч. и тежко) пешеходци заради абсолютна немарливост от страна на нагли шофьори и то в участък с висока концентрация на камери за видеонаблюдение.

Уведомяваме предварително за намерението си един месец след евентуалното приемане на това наше предложение за изменение в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, да внесем питане за неговото изпълнение и да уведомим гражданите за постигнатите резултати.

Вярваме, че всички ние, които сме избрани от над един милион софиянци да защитаваме техните интереси, ще приемем това предложение, за да може в края на мандата 2007-2011 г. да имаме един цялостно решен проблем в унисон с настроенията на нашите избиратели.

                                                      Вносители:
                                                                   СТЕФАН ИВАНОВ
                                                                   БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет от 2011 година

За изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Изменя чл. 28, ал.6 на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община както следва :

6) Забраните по ал. 1, т. 5, букви "д" и "е" не важат в интервала между 23.00 ч. и 07.00 ч. за ППС, които са собственост на лица с постоянен адрес за буква "д" на ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин", както и за буква "е" на бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий", за ППС, доставящи едрогабаритни стоки по домовете им, и за ППС, обслужващи обекти в същите зони.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _________________ 2009 г., Протокол № _____________ , точка____ от дневния ред, по доклад №____________    и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                                                   Председател на Столичния
                                                   общински съвет:
                                                                                  [Андрей Иванов]

< < обратно към страница "Новини"
нагоре