нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.02.2011 Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година

Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 - 2015 година (приета с Решение № 41 по Протокол № 82 от 27.01.2011)

Части І, ІІ и ІІІ

Част ІV

Част V

Част VІ

< < обратно към страница "Новини"
нагоре