нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 31.03.2011 Доклад на комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към СОС

Доклад по сигнал за конфликт на интереси срещу г-н Андрей Мирчев Иванов - председател на Столичния общински съвет

< < обратно към страница "Новини"
нагоре