нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 04.04.2011 Покана

КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПОКАНА

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           На 07.04.2011 г. (четвъртък), по покана на Комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет, от 15.00 часа в зала № V на Столична община, ул. „Московска" № 33, ет. 5, ще гостува като лектор съдия от Върховния административен съд на Република България, който ще изнесе лекция, относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ.

           Поканени са всички общински съветници, районнни кметове, кметове на кметства и служители от Администрацията на Столична община да присъстват на лекцията.

                                                                КЗПУКИ ПРИ СОС

< < обратно към страница "Новини"
нагоре