нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 04.11.2011 Първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет на 08.11.2011 г.

Първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет на 08.11.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общинските съветници.:

2. Полагане на клетва от кмета на Столична община.:

3. Полагане на клетва от кметовете на кметства на Столична община.,

4. Устно предложение за избор на Комисия за провеждане на тайно гласуване в състав от 7 члена.

5. Устни предложения за избор на Председател на Столичния общински съвет за мандат 2011-2015г.;

6. Устни предложения за избор на заместник-председател /и на Столичния общински съвет за мандат 2011-2015г.,

7. Доклад на ВРИД Кмет на Столична община за приемане на решение за определяне представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 11.11.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре