нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 01.12.2011 Проект за изменение на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с Решение № 1 по протокол №7 от 19.01.2004 г.

Доклад - проект

< < обратно към страница "Новини"
нагоре