нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно приемане на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица - гр. София, ж.к. „Захарна, фабрика", бл.51-а, вх. А. ет. 2

Проект на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица - гр. София, ж.к. „Захарна, фабрика", бл.51-а, вх. А. ет. 2

< < обратно към страница "Новини"
нагоре