нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.12.2011 Удължаване на срока за подаване на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Във връзка с недостатъчния брой постъпили заявления на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд се удължава срока за подаване на документи до 30.12.2011 г. в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.

Председател:.......... /п/..................
                                                            /Андрей Иванов/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре