нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 12.01.2012 Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд, приет от Столичния общински съвет с Решение № 13 по Протокол № 7 от 12.01.2012

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд, приет от Столичния общински съвет с Решение № 13 по Протокол № 7 от 12.01.2012

< < обратно към страница "Новини"
нагоре