нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.01.2012 Съобщение на Пк по УТАЖП относно публичното обсъждане на проекта за Наредба за предоставяне на прилежаща земя-частна собственост на Столична община, към сгради етажна събственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

СЪОБЩЕНИЕ

1. ПК по Устройство на територията, архитектура и жилищна политика открива публично обсъждане на внесения проект за Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна събственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост.
2. Комисията, в срок до края на месец февруари 2012 г. приема предложения, становища, мнения от всички заинтересовани граждани, членове на етажни собствености, граждански сдружения, общински съветници, експерти и др. по проекта за Наредба, като след представянето им същинското обществено обсъждане ще се състои в Зала № 5 на Столичен общински съвет в дата и час, които ще бъдат обявени допълнително.
3. Проекта за Наредба за предоставяне на прилежаща земя- частна собственост на СО, към сгради етажна събственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост е обявен на 04.01.2012 г.. и се намира в сайта на СОС-http://www.sofiacouncil.bg/, в раздел «новини».
4. Решението е взето единодушо на заседание на ПК по Устройство на територията, архитектура и жилищна политика на заседанието, проведено на 25.01.2012 г.

25.01.2012 г.                                                                Пк по УТАЖП

< < обратно към страница "Новини"
нагоре