нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.02.2012 Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година

Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година< < обратно към страница "Новини"
нагоре