нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.03.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и Наредбата за общинските лечебни заведения

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за общинските лечебни заведения

< < обратно към страница "Новини"
нагоре