нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.03.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост

Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.< < обратно към страница "Новини"
нагоре