нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 03.04.2012 Отчетен доклад от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред и сигурността в град София

Отчетен доклад от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, относно дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред и сигурността в град София< < обратно към страница "Новини"
нагоре