нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.05.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници И. Ангелова, О. Иванов, П. Бончев, Ж. Дервенов, А. Атанасов и С. Христова относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Доклад и проект за решение от общинските съветници Искра Ангелова - председател на временната комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, Орлин Иванов, Панайот Бончев, Живко Дервенов, Атанас Атанасов и Силвия Христова относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет
Част І
Част ІІ

< < обратно към страница "Новини"
нагоре