нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.05.2012 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столичната община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006

До гласуване на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова на e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg

< < обратно към страница "Новини"
нагоре