нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.06.2012 Доклад и проект за решение от зам.-кмета на СО Албена Атанасова и общинския съветник Анета Георгиева относно изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим живот"

Доклад и проект за решение от зам.-кмета на Столичната община Албена Атанасова и общинския съветник Анета Георгиева относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим живот", приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007.

Приложение № 1
Приложение № 2

< < обратно към страница "Новини"
нагоре