нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 12.07.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Малина Едрева и Мита Георгиева относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от общинските съветници Малина Едрева и Мита Георгиева относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО< < обратно към страница "Новини"
нагоре