нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.08.2012 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на СО

Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре