нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.08.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Жельо Бойчев, Румен Георгиев, Росен Малинов, Георги Свиленски и Борис Цветков относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СО

Доклад и проект за решение от общинските съветници Жельо Бойчев, Румен Георгиев, Росен Малинов, Георги Свиленски и Борис Цветков относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СО.< < обратно към страница "Новини"
нагоре