нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.09.2012 Доклад и проект за решение от Мита Георгиева - общински съветник, относно проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от Мита Георгиева - общински съветник, относно проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО< < обратно към страница "Новини"
нагоре