нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.10.2012 Становище на Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, относно изменението и допълнението на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Становище на Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, относно изменението и допълнението на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО< < обратно към страница "Новини"
нагоре