нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.10.2012 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - заместник-кмет на СО, относно изменение на Наредбата за общинската собственост (Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори и Управление на горите и земите от Общинския горски фонд)

Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - заместник-кмет на СО, относно изменение на Наредбата за общинската собственост (Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори и Управление на горите и земите от Общинския горски фонд)< < обратно към страница "Новини"
нагоре