нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 31.10.2012 Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители на общинските търговски дружества Софинвест ЕООД и ГИС-София ЕООД и на член на съвета на директорите на Лозана ЕАД.

Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители на общинските търговски дружества Софинвест ЕООД и ГИС-София ЕООД и на член на съвета на директорите на Лозана ЕАД.< < обратно към страница "Новини"
нагоре