нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.11.2012 Доклад и проект за решение от Зафир Зарков – общински съветник, относно приемане на Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012 - 2015 г.

Доклад и проект за решение от Зафир Зарков – общински съветник, относно приемане на Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012 - 2015 г.

Приложения:
1. Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012 - 2015 г.
2. Програма за инвестиции във велосипедно-транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013 - 2015 г. (велосипедна мрежа)
.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре