нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.11.2012 Доклад и проект за решение от Ирина Савина - зам.-кмет на СО, относно приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2012 г., актуализирана към м. октомври.

Доклад и проект за решение от Ирина Савина - зам.-кмет на СО, относно приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2012 г., актуализирана към м. октомври.

Приложения:
Програма - част І
Програма - част ІІ
Програма - част ІІІ

< < обратно към страница "Новини"
нагоре