нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.11.2012 Доклад и проект за решение от г-н Елен Герджиков - председател на СОС, относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на СОС за 2011 г. и приемане на Оперативна работна програма на СОС за 2013 г.

Доклад и проект за решение от г-н Елен Герджиков - председател на СОС, относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на СОС за 2011 г. и приемане на Оперативна работна програма на СОС за 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре