нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 03.12.2012 Доклад и проект за решение от общинските съветници Борис Цветков, Иван Мечков и Панайот Бончев относно изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Доклад и проект за решение от общинските съветници Борис Цветков, Иван Мечков и Панайот Бончев относно изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.< < обратно към страница "Новини"
нагоре