нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 06.12.2012 Доклад и проект за решение от Йордан Господинов - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Йордан Господинов - общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре