нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 04.02.2013 Доклад и проект за решение от общинските съветници Иван Мечков, Панайот Бончев и Борис Цветков относно промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Доклад и проект за решение от общинските съветници Иван Мечков, Панайот Бончев и Борис Цветков относно промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.< < обратно към страница "Новини"
нагоре