нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.02.2013 Доклад и проект за решение от г-жа Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община, относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 год.в часта за местните приходи и разходи за местни дейности.

Доклад и проект за решение от г-жа Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община, относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 год.в часта за местните приходи и разходи за местни дейности.< < обратно към страница "Новини"
нагоре