нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.03.2013 Доклад и проект за решение от Георги Кадиев - общински съветник, относно изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Доклад и проект за решение от Георги Кадиев - общински съветник, относно изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.< < обратно към страница "Новини"
нагоре