нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.03.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия

Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия и попадащи извън границите им, определени в Приложение № 9А от Наредбата за организация на движението на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре