нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.03.2013 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2013

От 15 март до 15 април 2013 г. ще се приемат проектни предложения по Програма "Европа" на Столична община.
Прикачени файлове:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОГРАМА ЕВРОПА

Неправителствени организации и районите на Столична община ще могат да кандидатстват и тази година, за пети пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

През 2013 г. проектни предложения ще се приемат от 15 март до 15 април.

В края на месец март ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа през 2013 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.

Неправителствените организации и районите на Столична община ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, както и с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; инициативи и проекти, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на културата в категория „Град и граждани”, както и по подготовката и представянето на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

През 2012 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 27 проекта на обща стойност 428 382 лева.

През четирите години на съществуване Програмата доби популярност и се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре