нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.03.2013 Доклад и проект за решение от Атанас Атанасов - общински съветник, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите и обществените поръчки

Доклад и проект за решение от Атанас Атанасов - общински съветник, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства< < обратно към страница "Новини"
нагоре